Regelverk

Stockholm Blåljus Klan

Kap: 1 | Krav För Medlemskap

1:1 | Vi har åldersgräns på 15 år, undantag kan ske vid god skriven och utvecklad ansökan.

1:2 | Uppge ditt riktiga för- och efternamn vid ansökan.

1:3 | Du skall kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift.

1:4 | Du ska ha fungerande mikrofon och headset.

1:5 | Du ska ha TeamSpeak 3 samt Discord nedladdat.

1:6 | Du får inte vara med i någon annan klan när du är medlem hos oss.

1:7 | För att bli medlem hos oss så tillkommer automatiskt civil anställning. Vilket innebär att man måste vara civil om omständigheterna säger så.

1:8 | Du ska ha läst våra regler och vara medveten om vad de betyder och vad reglerna har för mening.

Kap: 2 | Generella Regler

2:1 | På SBK respekterar vi varandra. Du ska kunna visa upp ett moget beteende till samtliga medlemmar på klanen.

2:2 | Det är nolltolerans för skada på en persons välmående. Om detta sker så resulterar det i en varning.

2:3 | Man får inte på något sätt inkräkta på någons privatliv, detta inkluderar bilder, videor och privata uppgifter om någon medlem.

2:4 | Ifall du känner dig illa behandlad av någon medlem eller ledning så har du en skyldighet att vara ärlig om vad du upplevt och berätta din del av händelseförloppet.

2:5 | Du ska alltid lyda order från ledningen och personal, detta inkluderar också ditt befäl/platschef på evenemangen.

2:6 | Man får inte spela in röster samt videochatt i Discord eller i TS3 utan tillåtelse av ledning eller personal.

2:7 | När man startar sitt medlemskap så har man rätt att byta tjänst en gång. Efter du bytt tjänst så måste du vänta i 4 månader samt ha ett gott beteende under tiden. Om detta uppfylls så har du rätt att byta ännu en gång.

2:8 | Alla donationer av fordon och likande saker som doneras till Stockholm Blåljus Klan stannar kvar oavsett om personen som donerat detta väljer att avsluta sitt medlemskap eller blir utesluten från klanen. Donationen stannar kvar endast här på Stockholm Blåljus Klan och om vi skulle stänga ner raderas donationen helt.

Kap: 3 | Personalgruppen

Kap: 3:1 | Tjänsechef

3:1:1 | En tjänstechef har i uppgift att verkställa beslut som fattat inom respektive tjänst.

3:1:2 | En tjänstechef har också i uppgift att utveckla tjänsten tillsammans med ledningen.

3:1:3 | Respektive tjänstechef har i uppgift att utbilda och tillrättavisa dig till att klara de förutsättningar som ställs på respektive medlem.

Kap: 3:2 | Utvecklare, Webbutvecklare, Designer

3:2:1 | Utvecklare har en skyldighet att servern är i fullt fungerande skick.

3:2:2 | Utvecklare kan ställa in ett evenemang oavsett omständigheterna och går över all makt utom ägare.

3:2:3 | Webbutvecklare har befogenhet till att stänga ner hemsidan ifall ett problem ska åtgärdas.

3:2:4 | Webbutvecklare har skyldighet till att åtgärda ett problem med hemsidan omedelbart, ifall problematik uppstår.

3:2:5 | Designer har skyldighet till att alla fordon är anpassade till de olika områden vi använder oss utav. Det vill säga ska fordonen ha sitt utseende anknutet till området fordonet är stationerad på.

Kap: 4 | Kommunikation

Kap: 4:1 | Discord

4:1:1 | På discord är det sunt förnuft som gäller, det vill säga att man ska tänka sig för innan man skickar ut saker i chattarna eller hur man talar i röstkanalerna.

4:1:2 | Ledning och personal har rätt till att stänga av mikrofonen om man på något sätt beter sig dåligt i röstkanalerna.

4:1:3 | Du ska alltid lyssna när ledning eller personal säger något till dig, det vill säga att du ska lyda ifall de ber dig vara tyst eller liknande.

Kap: 4:2 | TeamSpeak

4:2:1 | Man får inte spela upp något ljud på TS3 om du inte sitter som RLC.

4:2:2 | Man får inte under några omständigheter hoppa in i en talgrupp under ett event och prata. Du ska alltid ha strikt radiokommunikation i de olika talgrupperna på TS3.

4:2:3 | Man får inte spela upp något ljud på TS3 om du inte sitter som RLC.

Kap: 5 | Närvaro

5:1 | Anmälan eller frånvaroanmälan från ett event måste ske minst 1h före eventet. Du har såklart rätten att skriva in att du kommer sent om detta skulle uppkomma. Om det skulle komma upp problem 1h innan event så vill vi såklart ha en rimlig anledning i PM efteråt.

5:2 | Minimikrav för att uppnå aktivitetskravet är 4 patruller i månaden. Detta gäller EJ mini-patruller!

5:3 | Om aktivitetskravet bryts så kommer det tilldelas en varning i DM (direktmeddelanden), ifall inget förbättras så kommer det leda till en uteslutning från klanen.

5:4 | Om du lämnar ett evenemang utan en anledning så kommer detta leda till konsekvenser i längre utsträckning..

5:5 | Man får inte under några omständigheter komma in i andra talgrupper för att ge en förklaring till varför man lämnar eventet. Förklaring sker alltid efteråt.

Kap: 6 | FiveM

6:1 | På FiveM är det rollspel direkt när man befinner sig på servern.

6:2 | Samtliga medlemmar som är anmälda till evenemangen, ska vara inne på servern minst 5 minuter innan det börjar, utrustade och klara.

6:3 | Man får inte använda bilar, kläder eller tjänstevapen om man inte har graden som har befogenheter till utrustningen. Exempelvis har trafikpolisen inte elchockvapen.

6:4 | Player names/player blips ska vara avaktiverat när man är inne på servern. Undantag för de som är civila.

6:5 | Man ska rollspela allt som kan, eventuellt, hända IRL (utanför spelvärlden) det vill säga blir du skjuten rollspelar du det från din bästa förmåga.

6:6 | Man får inte störa andras scenarion både utanför och under evenemangen.

6:7 | Man skall visa respekt till alla på servern, om du anser att någon gör ett rollspelande scenario inkorrekt så har du skyldighet att anmäla det till personal och inte ta det i egna händer, detta ska också ske efter ett evenemang och inte.

6:8 | Om du är under utbildning så har du skyldighet att du åka med en som är färdigutbildad. Denna regel gäller inom alla utryckningstjänster.

6:9 | Du får använda kränkande ord under ett scenario om det är en del av rollspelandet och inte kränker personen i fråga, detta får du själv avgöra hur långt du får gå med (sunt förnuft).

6:10 | Ifall personal säger till dig i spelet om något som inte tolkas som rollspel kommer du få avbryta scenariot en kort stund för att prata med denne respektive personalmedlem. Man har en viss skyldighet att hålla rollspelandet till så bra det går i alla situationer.

Kap: 7 | Utbildning

7:1 | Utbildningen ska ske inom 2 veckor från dagen då en medlem blivit godkänd. Detta gäller endast för att du ska kunna medverka under evenemangen. Senare med tiden kommer det obligatoriska utbildningar som skall genomgås.

7:2 | Man skall ta del av en grundlig utbildning innan man är inne och spelar på servern.

7:3 | När man startar sitt medlemskap så kommer man genomgå en civil utbildning oavsett om tjänsten man sökte till var ett annat yrke än civila. Detta för att du kan få behöva hoppa civil om det skulle vara brist på civila under någon patrull.

Kap: 8 | Media

8:1 | Det krävs att man har tillstånd från respektive tjänstechef för att kunna lägga upp videor och livesändningar via massmedier.

8:2 | I beskrivningen av videor och/eller livesändningar ska man ha information kring klanen och vägleda publiken till hemsidan.