Räddningstjänsten

Stockholm Blåljus Klan

Vår verksamhet:

Storstockholms brandförsvar har beredskap dygnet runt i våra tio medlemskommuner. Verksamheten innefattar
räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället
och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. Dessa är:
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö samt Österåker.

Vi svarar för 1,2 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal svarar vi för larm och ledning av
räddningsinsatser i totalt 25 kommuner i Uppland, delar av Södermanland, Västmanland och på Gotland.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. Dessa är:
Vår verksamhet omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Vi har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap
finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell snabbinsatsstyrka.

Det olycksförebyggande arbetet är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med information och
rådgivning till allmänheten, organisationer och företag. För att minska antalet anlagda bränder arbetar vi exempelvis i nätverk
med skola, Polisen och socialförvaltning. För att minska bostadsbränder informerar vi i skolor, till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
och personal inom vårdboenden. Ytterligare ett steg i den förebyggande verksamheten handlar om att vi utreder de olyckor som inträffat
för att se om någonting hade kunnat göras annorlunda.

Varje dag utför vi dessutom tillsyn, det vill säga kontrollerar och ger råd om brandskydd i sjukhus, skolor, servicehus, hotell,
restauranger, varuhus med mera. Tillsynen innebär främst att vi kontrollerar att det finns en fungerande egenkontroll av brandskyddet
i byggnader och på anläggningar som omfattas av kravet att bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Uppdrag, vision och värdegrund:

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som lyder under en direktion bestående av förtroendevalda politiker
från medlemskommunerna. Verksamheten regleras i förbundsordningen som är ett avtal mellan förbundet och
medlemskommunerna.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i våra medlemskommuner. Vår verksamhet ska kontinuerligt
bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor
och mindre skador i samhället.
Det uppnår vi genom att:

  • Aktivt verka för att ta hänsyn till risker tidigt i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Aktivt bedriva behovs- och kundorienterade kommunikationsinsatser, rådgivning och utbildning.
  • Bedriva behovs- och kundorienterad tillsyn.
  • Genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser när den enskilde själv inte kan hantera situationen.

Vision

“Vi skapar trygghet!”                                                                                                                                           

Storstockholms brandförsvar arbetar mycket för att skapa trygghet och minska antal olyckor.
Vi skapar trygghet genom att vi bidrar till:                                                                      

  •  Färre olyckor.
  • God förmåga att hantera olyckor.
  • Minskade skadeverkningar av olyckor.

Vi på Storstockholms Brandförsvar är alltid i behov utav nya kollegor. Om du skulle vara intresserade av vårt yrke så tveka
inte att skicka in en ansökan om du skulle fundera på det.
Om du har eventuella frågor om Räddningstjänsten är det bara att höra av dig till någon i räddningsledningen.