Larmcentralen

Stockholm Blåljus Klan

BLI EN DEL AV SOS ALARM

SOS Alarm har en unik verksamhet. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar i samhället. I nära samverkan med våra kunder och partners stärker vi den svenska trygghetskedjan. SOS Alarm ägs av oss alla gemensamt – genom staten och alla Sveriges Kommuner och Regioner. Tillsammans skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden.

VILL DU OCKSÅ JOBBA FÖR
ETT TRYGGARE SVERIGE?

Dag som natt, året om ser vi till att rätt hjälp finns på rätt plats i rätt tid. Det gör vi genom att ta emot alla samtal till 112 men också genom att ta hand om våra kunder och utveckla nya tjänster och innovationer för framtiden. Hos oss får du möjlighet att växa, både yrkesmässigt och som person, samtidigt som du bidrar till något stort och viktigt tillsammans med fantastiska kollegor. Vi har en vision om ett tryggare Sverige för alla. Oavsett vem du är eller var du befinner dig kan du lita på oss när krisen är framme. Dag som natt, året om ser vi till att rätt hjälp finns på rätt plats i rätt tid. Vår verksamhet bygger i grunden på tillit. Med tillit växer vårt värde och vår betydelse för uppdragsgivare och kunder, för samhället och för den som är i nöd. Tillit är förutsättningen för vår existens och kvittot på vår framgång. Det är vårt löfte i alla våra relationer. I varje möte, i varje situation, i varje med- och motgång ska tillit vara vår viktigaste strävan. Det är kittet som håller oss samman. Det är ledstjärnan i vårt ledarskap och varje medarbetares ambition. Det är vad vi tror på och värnar om. Tillit ger oss förutsättningar att agera här och nu och i framtiden. Det ger oss modet att vara innovativa och att prova nya vägar. Det ger oss kraften att vara närvarande, lyhörda och respektfulla. Vi är SOS Alarm – en unik verksamhet där varje person är en lika viktig länk i kedjan för att skapa ett tryggare Sverige för alla. SOS Alarm
har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av
svenska staten ansvarar vi för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap. Med tillgång till lägesbilder, information och avancerad teknik kan vi erbjuda ett
tjänsteutbud och ett helhetsperspektiv inom larmhantering som ingen annan har. I nära samverkan med våra kunder och partners stärker vi den svenska trygghetskedjan.
Vår verksamhet bygger i grunden på tillit och djupt förankrade värderingar. Hos oss går ett professionellt agerande hand i hand med en tydlig empatisk kompass.
Det egna ansvaret är lika självklart som att vi samarbetar och hjälps åt. Vi delar alla drivkraften att utvecklas och hitta nya lösningar. SOS Alarm ägs av oss alla
gemensamt – genom staten och Sveriges kommuner och regioner. Tillsammans skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden.