Integritetspolicy

Stockholm Blåljus Klan

Vilka uppgifter samlar vi in och varför samlar vi in dem?

Vi samlar in förnamn, efternamn, födelsedatum (ej fyra sista siffror), användarnamn på discord och e-postadress och annan frivillig information du lämnar. Vi samlar in dessa utav följande anledningar

  • Verifiera din identitet och säkerställa vem som söker till oss och att de uppfyller våra krav
  • Bilda oss en bild utav den sökande
  • Veta vem vi skall tilldela medlemskap och att ge rätt taggar och behörigheter till rätt person

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter under ditt medlemskap och även efter, det beror på att vi behöver veta vilka som tidigare varit medlemmar hos oss och för att kunna utesluta medlemmar ur klanen och att de ej skall kunna ansöka på nytt.

Uppgifternas säkerhet

Uppgifterna lagras säkert i dokument där ingen utomstående har tillgång till, samtliga som har tillgång dit har godkänt dataskyddslagar och GDPR. Ingen utomstående har tillgång till personuppgifter. Dina personuppgifter delas inte vidare till någon. Personuppgifterna behandlas sparsamt och vi lämnar inte över uppgifter till någon som ej skall ha dem. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra säkerhetsprotokoll. Uppgifter kan komma att lämnas vidare till statliga myndigheter om detta behövs i ett utredningssyfte, eller om det behöver upprättas en polisanmälan eller liknande.

Dina rättigheter med uppgifterna

Du har rätt att av oss begära ett utdrag med de uppgifter vi sparar om dig, vissa uppgifter behöver lagras och du kan ej begära att dessa tas bort men vissa uppgifter kan du begära att radera.